DDbtn
Seligerales | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Bryopsida

Seligerales


-
Toplam 1 aile
Toplam aile
Toplam cins


Seligerales takımı altındaki aileler

Seligeriaceae

Seligerales takımının Türkiye'deki doğal cinsleri

Türkiye'den bildirilen Seligerales gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).