DDbtn
Sicyos | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Violales | Cucurbitaceae

Sicyos


-

Toplam 1 takson
1 tür, 0 alttür, 0 varyete, 0 melez


Sicyos cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Sicyos gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).