DDbtn
Sphagnopsida | Gezenadam


Plantae | Bryophyta

Sphagnopsida


-
Toplam 1 takım
Toplam takım
Toplam aile


Sphagnopsida sınıfı altındaki takımlar

Sphagnales

Sphagnopsida sınıfının Türkiye'deki doğal aileleri

Türkiye'den bildirilen Sphagnopsida gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).