DDbtn
Styracaceae | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Ebenales

Styracaceae


-
Toplam 3 cins
Toplam 1 cins
Toplam 1 takson


Styracaceae ailesi altındaki cinsler

Halesia Pterostyrax Styrax

Styracaceae ailesinin Türkiye'deki doğal taksonları

Türkiye'den bildirilen Styracaceae gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).