DDbtn
PicPath
Takakiales | Gezenadam


Plantae | Bryophyta | Takakiopsida

Takakiales


-
Toplam 1 aile
Toplam aile
Toplam cins


Takakiales takımı altındaki aileler

Takakiaceae

Takakiales takımının Türkiye'deki doğal cinsleri

Türkiye'den bildirilen Takakiales gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.