DDbtn
PicPath
Targionia | Gezenadam


Plantae | Hepaticophyta | Hepaticopsida | Marchantiales | Targioniaceae

Targionia


-

Toplam 0 cins
Toplam 0 tür


Targionia ailesinin Türkiye'de doğal yetişen bir türü bulunmamaktadır.

Türkiye'den bildirilen Targionia gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.