DDbtn
PicPath
Thlaspi | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Capparales | Brassicaceae

Thlaspi


-

Toplam 34 takson
28 tür, 6 alttür, 0 varyete, 0 melez


Thlaspi cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Thlaspi gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).


Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.