DDbtn
Viola | Gezenadam


Plantae | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Malpighiales | Violaceae

Viola


-

Toplam 37 takson
32 tür, 5 alttür, 0 varyete, 0 melez


Viola cinsinin Türkiye'deki doğal taxonları

Türkiye'den bildirilen Viola gözlemleri

Kaynaklar
1) Dünyadaki bitki türleri listesi için PLANTS Database | USDA PLANTS veritabanından yararlanılmıştır (USDA (2019),https://plants.sc.egov.usda.gov/).
2) Bitkilerin varsa Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).