DDbtn
PicPath
Biyota | Gezenadam


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  TR  LAT
Cistus salviifolius
Cistus salviifolius
Juniperus communis
Juniperus communis
Picea glauca
Picea glauca
Phillyrea latifolia
Phillyrea latifolia
Viburnum rhytidophyllum
Viburnum rhytidophyllum
Orobanche crenata
Orobanche crenata
Abies nordmanniana
Abies nordmanniana
Fagus orientalis
Fagus orientalis
Viburnum tinus
Viburnum tinus
Zantedeschia aethiopica
Zantedeschia aethiopica
Chaenomeles japonica
Chaenomeles japonica
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Globularia trichosantha
Globularia trichosantha
Moltkia coerulea
Moltkia coerulea
Hedera colchica
Hedera colchica
Prunus orientalis
Prunus orientalis
Polygala pruinosa
Polygala pruinosa
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria
Mahonia aquifolium
Mahonia aquifolium
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Gagea sp.
Gagea sp.
Euonymus japonicus
Euonymus japonicus
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus
Brugmansia sp.
Brugmansia sp.

İki çeşit ağaç vardır. Birisi ormandaki ağaç, ötekisi açıklık kırda tek başına duran ağaç. Kırdaki tek başına ağaç ilk bakışta göze çarpar. İlk bakışta insanı hayrete düşürür. Fakat bir bakarsınız, iki bakarsınız, gözünüz gitgide alışır ona. Onun yalnızlığındaki “kahramanlık” gitgide kaybolur, gitgide mahsunlaşır. Biraz daha dikkat ederseniz, tek başına kırda duran ağacın bütün basit faciası gözümüzün önünden geçer. O, kırın dümdüz açıklığında komikleşir. Kışın sıska kollarıyla bir başına titreyen, yazın bir avuç gölgesinin başında neyi ve neden beklediğini bilmeden dikilip duran bu tek ağaç zavallıdır.

Ormandaki ağaç, kırdaki ağacın büsbütün tersidir. İlk bakışta gözünüze çarpmaz. Fakat onun güzelliğini her bakışta biraz daha anlarsınız. Bütün ormanın ahenginde o ahengi tamamlayarak fakat ferdiyetinden kaybetmeyerek yaşamaktadır. Orman onu, o ormanı güzelleştirir. Kuvvetleştirir. Kışın, kolları öteki kolların yanında olduğu için onda üşümenin komikliği yoktur. Yazın, gölgesi öteki gölgelerden ayrı, fakat öteki gölgelere karıştığı için bir büyük yeşil serinliğin kaynağı halindedir.

Nazım Hikmet
GezenAdam

Creative Commons Lisansı Kim bu gezenadam


.