DDbtn
Biyota | Gezenadam


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  TR  LAT
Leucaena leucocephala
Leucaena leucocephala
Sorbus torminalis
Sorbus torminalis
Xanthoria parietina
Xanthoria parietina
Quercus ithaburensis
Quercus ithaburensis
Galinsoga parviflora
Galinsoga parviflora
Fraxinus ornus
Fraxinus ornus
Thlaspi arvense
Thlaspi arvense
Scrophularia scopolii
Scrophularia scopolii
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris
Physalis pubescens
Physalis pubescens
Epilobium parviflorum
Epilobium parviflorum
Paxillus involutus
Paxillus involutus
Rhus typhina Laciniata
Rhus typhina Laciniata
Spergularia media
Spergularia media
Mycena inclinata
Mycena inclinata
Achillea gypsicola
Achillea gypsicola
Clerodendrum bungei
Clerodendrum bungei
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Sigesbeckia orientalis
Sigesbeckia orientalis
Tanacetum vulgare
Tanacetum vulgare
Phytolacca americana
Phytolacca americana
Acer tataricum
Acer tataricum
Tradescantia virginiana
Tradescantia virginiana
Yucca sp.
Yucca sp.

İki çeşit ağaç vardır. Birisi ormandaki ağaç, ötekisi açıklık kırda tek başına duran ağaç. Kırdaki tek başına ağaç ilk bakışta göze çarpar. İlk bakışta insanı hayrete düşürür. Fakat bir bakarsınız, iki bakarsınız, gözünüz gitgide alışır ona. Onun yalnızlığındaki “kahramanlık” gitgide kaybolur, gitgide mahsunlaşır. Biraz daha dikkat ederseniz, tek başına kırda duran ağacın bütün basit faciası gözümüzün önünden geçer. O, kırın dümdüz açıklığında komikleşir. Kışın sıska kollarıyla bir başına titreyen, yazın bir avuç gölgesinin başında neyi ve neden beklediğini bilmeden dikilip duran bu tek ağaç zavallıdır.

Ormandaki ağaç, kırdaki ağacın büsbütün tersidir. İlk bakışta gözünüze çarpmaz. Fakat onun güzelliğini her bakışta biraz daha anlarsınız. Bütün ormanın ahenginde o ahengi tamamlayarak fakat ferdiyetinden kaybetmeyerek yaşamaktadır. Orman onu, o ormanı güzelleştirir. Kuvvetleştirir. Kışın, kolları öteki kolların yanında olduğu için onda üşümenin komikliği yoktur. Yazın, gölgesi öteki gölgelerden ayrı, fakat öteki gölgelere karıştığı için bir büyük yeşil serinliğin kaynağı halindedir. İsterim ki oğlum ormandaki ağaca benzersin.

Nazım Hikmet
GezenAdam