Yılancıkotu

Arisarum vulgare

(Yılan Ekmeği)

Yumrulu, 7-22 cm boyunda, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yapraklar -, 4-12.5 x 3.5-9 cm, ana lob genellikle kısaca , yan loblar , veya , ; taban ; yaprak sapı 11-18 cm`dir. Çiçeklenme Kasım-Mayıs ayları arasında; yapraksız çiçek sapı 7-22 cm, dik, eflatun benekli; çiçek durumu , 4.5-5.5 cm; spata 3-5 cm, alt kısım beyazımsı veya soluk yeşil, koyu yeşil veya eflatunumsu uzunlamasına çizgili, üst kısım koyu yeşil veya mat eflatunumsu-kahverengi; çomak yeşilimsi, uç kısım silindirik veya uca doğru kalınlaşır durumdadır. Çekirdeksiz/sulu/küçük meyve basık - küremsi, 8 x 10 mm boyutlardadır.
Gözlem bildirGöcek / Muğla - Kasım 2018 Serdar Ölez


Gözlemler

Görseller

Arisarum vulgare | Yılancıkotu
Samandağ / Hatay
Serdar Ölez © Mart 2022
Arisarum vulgare | Yılancıkotu
Çiftlik / Çeşme / İzmir
Mustafa Gökmen © Şubat 2021
Arisarum vulgare | Yılancıkotu
Göcek / Muğla
Serdar Ölez © Kasım 2018

Ekoloji/Habitat

10-700 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, kireçtaşı kayalıklar, kermes meşesi makilikler, servi ormanları ve toprak yığınlarında; sıklıkla gölgelik alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Sınıflandırma

Gezenadam taxonomy scale

Etimoloji ve kısaltmalar

Arisarum: Yunancada 'kıl, başak kılçığı' anlamına gelen arista kelimesiyle, benzer cins adı olan arum kelimelerinin birleşiminden türetildiği sanılmaktadır; çiçeğin spatasına atıfta bulunur. Vulgare Latincede yaygın olan, sık rastlanılan anlamında kullanılır.

Bazı diğer Arisarum türleri

Kaynaklar

 • Listelenen kaynaklar Arisarum vulgare hakkında ilave bilgiler içerebilir:
  Ulusal Tez Merkezi
  Tubives
  Türkiye Bitkileri
  Bizim Bitkiler
  Kocaeli Bitkileri
  GBIF Database
  Wikipedia
  Encyclopedia of Life
  Wikispecies
  JSTOR Plant DB
  Efloras
  Plants For A Future
  Google Images
  Plant Illustrations

 • Basit Görünüm