Asyneuma lobelioides
Mustafa Gökmen
Toplam 860 fotoğraf

Çayan
Sungurlu
Çorum
Haziran 2020


Gözlemin coğrafi işaretlemesinde fotoğrafın çekildiği cihaz tarafından kaydedilen EXIF verileri kullanılmıştır. Fotoğrafın çekildiği bölgenin fiziki engellerle sınırlanmış olması veya atmosferik şartlar EXIF verilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle konum bilgileri +/- 30m hassasiyetle değerlendirilmelidir.
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Asyneuma lobelioides
Mustafa Gökmen Haziran 2020 tarihinde Çayan / Sungurlu / Çorum konumunda çektiği fotoğraftaki bu türün Asyneuma lobelioides olduğunu bildirdi.


Yorum sekmesi
Son Asyneuma lobelioides gözlemleri
Asyneuma lobelioides için başka gözlem bildirilmemiştir. İlk gözlemi sen bildir.
Bildirim ayarları
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Asyneuma lobelioides gözlemleri
Mustafa Gökmen gözlemleri
Çayan / Sungurlu / Çorum gözlemleri