DDbtn
PicPath
Helichrysum sp.
Helichrysum sp.
Serdar Ölez
Toplam 2686 fotoğraf

Gündoğdu
Marmara
Balıkesir
Mayıs 2021


Gözlemin coğrafi işaretlemesinde fotoğrafın çekildiği cihaz tarafından kaydedilen EXIF verileri kullanılmıştır. Fotoğrafın çekildiği bölgenin fiziki engellerle sınırlanmış olması veya atmosferik şartlar EXIF verilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle konum bilgileri +/- 30m hassasiyetle değerlendirilmelidir.
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Helichrysum sp.
Serdar Ölez Mayıs 2021 tarihinde Gündoğdu / Marmara / Balıkesir konumunda çektiği fotoğraftaki bu türün Helichrysum sp. olduğunu bildirdi.


Yorum sekmesi
Son Helichrysum sp. gözlemleri
Helichrysum sp. için başka gözlem bildirilmemiştir. İlk gözlemi sen bildir.
Bildirim ayarları
Bu gözlem için yapılan yorumlar
Helichrysum sp. gözlemleri
Serdar Ölez gözlemleri
Gündoğdu / Marmara / Balıkesir gözlemleri