Hemşin Gentiyanı

Gentiana verna subsp. pontica


Hodaçur / Erzurum
Eylül 2016 © Boray Dişbudak
1 / 1