Etek karanfili | Dianthus masmenaeus

Etek karanfili (Dianthus masmenaeus) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden Türkiye΄ye endemik bir türdür. Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Antalya ve Adana alt bölgelerinde gözlenebilir.

30 cm kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar şeritsi-dikdörtgenimsi formda ve 30 x 1.5-3.5 mm boyutlardadır, kısaca sivri uçludur, kenarlar kalındır. Çiçeklenme mayıs-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulları 3-7 çiçeklidir. Çiçek sapı en çok 3 mm uzunluktadır. Brakteol yumurtamsı ve uzun sert kılsı çıkıntılıdır, çanak boyunun yarısından daha uzundur. Çanak 10-15 x 2-3.5 mm boyutlarda ve silindirik formdadır, yüzey tüysüz veya havlıdır; dişler 3 .7 mm uzunlukta ve sivri uçludur. Taç yapraklar ~ 4 mm genişlikte ve pembe renklidir, yüzey ince sakallı, uç kısım dişlidir. İki varyetesi vardır: D. masmenaeus var. masmenaeus: Çanak havlıdır. D. masmenaeus var. glabrescens: Çanak tüysüzdür.

1220-3000 m yüksekliklerde; kesekli, taşlı yamaçlarda yayılış gösterir.

 Dianthus Antik Yunancada `tanrı` anlamına gelen dios kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; Zeus΄un çiçeği anlamındadır. Standart yazar kısaltması olan Boiss. kısaltması İsviçreli botanikçi, kaşif ve matematikçi Pierre Edmond Boissier´in (1810-1885) bu türü tanımlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Kahta / Adıyaman
Temmuz 2021©Serdar Ölez
2.Gerger / Adıyaman
Temmuz 2021©Serdar Ölez
3.Kahta / Adıyaman
Temmuz 2021©Serdar Ölez
4.Gerger / Adıyaman
Temmuz 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #EtekKaranfili #DianthusMasmenaeus #Kahta #Gerger