Yıldız Çiçeği | Dahlia sp.

Anavatanı Meksika’dır ve ülkenin ulusal çiçeği olarak kabul edilmiştir. Yaz ve son bahar da çiçek açan, gövdesi çalı, kökleri yumru şeklinde çok yıllık yumrulu bir bitkidir. Çiçek renkleri çok çeşitlidir. Yaprakları karşılıklı dizilmiş, tek veya üç parçalı, kenarları dişlidir. Gerek çiçek formları ve gerekse renkleri bakımından çok değişken bitkilerdir. Katmerli bir çeşidin kısa süre sonra yarı katmerli şekle dönüşmesi ve renginin de değişimi mümkündür. İki renklilerde rengin birisi kaybolabilir. Aynı bitkinin ayrı dalları farklı renkli çiçekler oluşturabilir. Bol sayıda ve erken çiçek açması için güneşli ortamlara gereksinim duyar. Suyu iyi süzdüren ve biraz asitli toprakları sever. Yumruların kışın dondan korunması gerekir. Çok dallanma ve çok sayıda çiçek ancak uzun gün koşullarında elde edilir. İlk sulamadan sonra filizleninceye kadar toprağı kurumadıkça sulanmamalıdır. Daha sonra 15 cm’yi geçene kadar az sulama, ardından haftada bir bolca sulanmalıdır.

sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.

1.Karaburun / İzmir
Ağustos 2014©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #YıldızÇiçeği #DahliaSp. #Karaburun