Mercan Ağacı | Erythrina crista-galli

Güney Amerika kökenli egzotik, kışın yaprak döken odunsu bir türdür. 5-8 m alçak ve geniş taçlı; gövde en çok 50 cm çapta; dallanma düzensiz, genç dallar dikenli; kabuk gri ve mantarımsıdır. Yapraklar ardışık dizili, 3 parçalı birleşik; sap 5-10 cm; yaprakçıklar yumurtamsı-eliptik, 3-6 x 2-5 cm, çıplak, tam kenarlı kenarlı, keskin uçlu; yan yaprakçık sapları 5-10 mm, uçta 30-40 mm uzunluktadır. Çiçeklenme Ekim-Nisan ayları arasında; çiçek durumu sarkık salkım, 8-30 cm, 20-40 çiçekli; çiçekler açık parlak kırmızı; bayrakçık geriye doğru kıvrımlı; kanatçıklar belirsiz, 10 mm uzun, kayıkçık üzerine sarılı; kayıkçık 3-3.5 cm uzun; erciklerden 9`u kaynaşık, 1`i serbesttir. Meyve legümen, 8-22 cm, önceleri yeşil, gelişkinlikte koyu kahverengi veya siyahımsı, sıklıkla kıvrımlı; tohumlar 10-15 mm, böbreksi, koyu kahverengi veya siyahımsıdır. Soğuğa dayanıklı ancak şiddetli donlara karşı hassas ve tuzluluğa dayanıklıdır.

Soğuğa dayanıklı ancak şiddetli donlara karşı hassas ve tuzluluğa dayanıklıdır.

İçerdiği alkaloidler nedeniyle narkotik ve müshil etkilidir.[*]

Erythrina cins adı Yunancada `kırmızı` anlamına gelen erythros kelimesinden türetilmiştir; türlerinden birçoğunun kırmızı çiçeklerine işaret eder. Crista galli {Latince}: horoz ibiği. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Bostanlı / İzmir
Aralık 2018©Serdar Ölez
2.Bostanlı / İzmir
Aralık 2018©Serdar Ölez
3.Bostanlı / İzmir
Aralık 2018©Serdar Ölez
4.Bostanlı / İzmir
Aralık 2018©Serdar Ölez
5.Bostanlı / İzmir
Aralık 2018©Serdar Ölez
6.Bostanlı / İzmir
Aralık 2018©Serdar Ölez
7.Bostanlı / İzmir
Aralık 2018©Serdar Ölez
8.Lymra / Finike / Antalya
Ekim 2020©Figen Balamur Uğur


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #MercanAğacı #ErythrinaCrista-galli #Bostanlı #Lymra