Güvey Kandili | Koelreuteria paniculata

8-15 m boylanabilen, kışın yaprağını döken, ağaçlar veya çalı formlu bir türdür. Gövde kabuğu grimsi kahverengi, kovucuklu; dallar siğilli, yapışık havlı veya tüysüzdür. Yapraklar tüysü, en çok 50 cm; yaprakçıklar (7-) 11-18, sapsız veya çok kısaca saplı, karşılıklı veya almaşık, yumurtamsı veya mızraksı, (3-) 5-10 × 3-6 cm, , bazen kaba tüylü veya yoğun soluk sarı havlı, orta damarda yapışık havlı, taban küt veya kesik gibi, keskin veya sivri uçlu, kenar düzensiz testere dişli, dişler bazen tüysü lobludur. Çiçeklenme Haziran-Ağustos arasında; talkım 25-40 cm; brakte ~mızraksı, az pürüzlü-tüylü; çiçekler soluk sarı, hafifçe hoş kokulu; çiçek sapı 2.5-5 mm; çanak yapraklar yumurtamsı, kenarları salgılı tüylü kirpikli, düzensiz dişli; taç yapraklar 4, geriye bükülmüş, şeritsi-dikdörtgenimsi, 5-9 mm, ülgerli; ercik 8, erkek çiçeklerde 7-9 mm, dişilerde 4-5 mm; sapçıklar yoğun yayılı beyaz ülgerli; ovaryum üç köşelidir. Meyvelenme Eylül-Ekim aylarında; tohum kesesi (kapsül) konik, 4-6 cm, 3 kabarık çizgili, sivri uçlu; karpel yumurta biçimli, ağsı damarlı; tohumlar küremsi, 6-8 mm çaptadır.

Paniculata Latincede `püskül` anlamına gelen pānicula kelimesinden türetilmiştir; genellikle bitkideki birleşik salkım çiçek durumunu işaret eder.

1.Dikmen Vadisi / Ankara
Mayıs 2014©Serdar Ölez
2.Devlet Mezarlığı / Ankara
Haziran 2013©Ahmet Demirtaş
3.Devlet Mezarlığı / Ankara
Ağustos 2013©Ahmet Demirtaş
4.Devlet Mezarlığı / Ankara
Haziran 2013©Ahmet Demirtaş
5.Çankaya / Ankara
Temmuz 2014©Ahmet Demirtaş
6.Ankara
Haziran 2020©Tuncay Nehir
7.Kavaklıdere Mahallesi / Çankaya / Ankara
Eylül 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #GüveyKandili #KoelreuteriaPaniculata #Dikmen Vadisi #Devlet Mezarlığı #Çankaya #Ankara #Kavaklıdere Mahallesi