Sarıyıldız | Gagea sp.

Zambak ailesinden soğanlı bitkidir. Gövde sıklıkla basit, soğanlar yumurta biçimli veya küremsidir. Yapraklar şeritsi veya ipliksi, dipte, bazen gövde de bulunmaktadır. Çiçeklenme Mar-Nisan aylarında; çiçek durumu genellikle şemsiye, yalancı şemsiye veya salkım, nadiren tekil terminal, sıklıkla tabanda brakteli; brakteol 1 adet; tepaller (taç+çanak yapraklar) 6 adet, serbest, 2 sıra halka dizilişli, sarı veya sarı-yeşil, çok nadiren beyaz veya diğer renklerde, meyevelenmede kalıcı ve daha büyükçe; ercik 6, eşit veya 3`ü uzunca; sapçıklar ipliksi veya bedene yakınlaştıkça genişleyen ve yassı; başcık tabandan bağlı; ovaryum 3 karpelli; tohum taslağı çok sayıda; boyuncuk genellikle uzun; tepecik top başlı veya 3 lobludur. Meyve kapsül, 3 köşeli, uzunlamasına yarıklı; tohumlar çok sayıdadır.

İyi drenajlı kumlu topraklarda; doğrudan veya dolaylı güneşli alanlar da gelişim gösterirler.

Gagea cins adı Sir Thomas Gage (1781 - 1820)`e ithafen adlandırılmıştır; Gage bir İngiliz doğa bilimcidir.

sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.


1. Peçenek / Ankara
Nisan 2017 © Çiğdem Önal Emiroğlu
2. Çayırhan / Ankara
Mart 2019 © Serdar Ölez
3. Çayırhan / Ankara
Mart 2019 © Serdar Ölez

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Sarıyıldız #GageaSp. #Peçenek #Çayırhan