Sarıyıldız | Gagea sp.

Zambak ailesinden soğanlı bitkidir. Gövde sıklıkla basit, soğanlar yumurta biçimli veya küremsidir. Yapraklar şeritsi veya ipliksi, dipte, bazen gövde de bulunmaktadır. Çiçeklenme Mar-Nisan aylarında; çiçek durumu genellikle şemsiye, yalancı şemsiye veya salkım, nadiren tekil terminal, sıklıkla tabanda brakteli; brakteol 1 adet; tepaller (taç+çanak yapraklar) 6 adet, serbest, 2 sıra halka dizilişli, sarı veya sarı-yeşil, çok nadiren beyaz veya diğer renklerde, meyevelenmede kalıcı ve daha büyükçe; ercik 6, eşit veya 3`ü uzunca; sapçıklar ipliksi veya bedene yakınlaştıkça genişleyen ve yassı; başçık tabandan bağlı; ovaryum 3 karpelli; tohum taslağı çok sayıda; boyuncuk genellikle uzun; tepecik top başlı veya 3 lobludur. Meyve kapsül, 3 köşeli, uzunlamasına yarıklı; tohumlar çok sayıdadır.

İyi drenajlı kumlu topraklarda; doğrudan veya dolaylı güneşli alanlar da gelişim gösterirler.

Gagea cins adı Sir Thomas Gage (1781 - 1820)`e ithafen adlandırılmıştır; Gage bir İngiliz doğa bilimcidir. sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.

1.Boğazkale / Çorum
Mart 2021©Serdar Ölez
2.Boğazkale / Çorum
Mart 2021©Serdar Ölez
3.Peçenek / Ankara
Nisan 2017©Çiğdem Önal Emiroğlu
4.Çayırhan / Ankara
Mart 2019©Serdar Ölez
5.Çayırhan / Ankara
Mart 2019©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Sarıyıldız #GageaSp. #Boğazkale #Peçenek #Çayırhan