Keçi Söğüdü | Salix caprea

3-10 m boylanabilen, çalı veya ağaççık formlu bir türdür. Gövde kabuğu kaba yarıklı, sarımsı, soyulmuş odun pürüzsüz veya yayılı zayıf çizgili; sürgün oldukça kalın, başlangıçta havlı kısa süre sonra tüysüz; tomurcuk uzamış, yumurta biçimli, siyahımsı ve küt uçludur. Yapraklar genişçe yumurtamsı, yumurtamsı veya dikdörtgenimsi, 5-12 x 3-5.5 cm, küt, keskin veya eğik şekilde sivri uçlu, kenarlar dalgalı, dişli, tırtırlı veya tam, üst kısım koyu yeşil ve tüysüz, alt yumuşak gri kaba tüylü veya yünsü; yaprak sapı 1-1.5 cm; stipül geniş, böbreğimsi veya yarı kalpsi, dişlidir ve erken dökülür. Çiçeklenme Nisan-Mayıs aylarında, yapraklanma öncesi; iki evcikli; çiçek durumu tırtılsı, neredeyse sapsız; erkek çiçekler dikdörtgenimsi-yumurtamsı biçimli, 2-3.5 x 1.5-2 cm; ercik 2, sapçıklar tüysüz, başçık 0.9-1.2 mm; dişi çiçek kurulu meyve döneminde 3-7 cm kadar uzundur. Meyve kapsül 6-8 mm, yumurtamsı-konik, kaba tüylüdür.

Deniz seviyesi ile 2250 m yükseklikler arasında; güneşli ya da yarı gölge yerlerde; su kenarlarında ve yaprak döken orman açıklıklarında doğal gelişim gösterir.

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Salix {Latince}: söğüt ağacı. Caprea {Latince}: Yaban keçisi (dişi). Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Aralık 2020©Mustafa Gökmen
2.Karaşar / Beypazarı / Ankara
Aralık 2020©Mustafa Gökmen
3.Botanik Parkı / Ankara
Nisan 2011©Ahmet Demirtaş
4.Botanik Parkı / Ankara
Mayıs 2014©Ahmet Demirtaş
5.Soğuksu Milli Parkı / Ankara
Nisan 2014©Ahmet Demirtaş
6.Gençlik Parkı / Ankara
Kasım 2011©Ahmet Demirtaş
7.Botanik Parkı / Ankara
Şubat 2012©Ahmet Demirtaş
8.Beynam / Ankara
Nisan 2010©Ahmet Demirtaş
9.İdris Dağı / Kalecik / Ankara
Haziran 2014©Ahmet Demirtaş


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #KeçiSöğüdü #SalixCaprea #Karaşar #Botanik Parkı #Soğuksu Milli Parkı #Gençlik Parkı #Beynam #İdris Dağı