Geyik Dili | Asplenium scolopendrium

20-50 cm boylanabilen, çok yıllık bir eğrelti türüdür. Dal-yapraklar demet şeklinde toprak yüzeyinden yukarı yükselir; yaprak ayası basit, şeritsi, 15-40 cm uzunlukta, taban kalpsi, derimsi dokuda, üst yüzü parlak koyu yeşil renkte; kenarları düz, hafifçe dalgalı; saplar siyah renkli, dal-yaprakğın yarısından az boyda; orta damar rengi yaprak arkasında daha belirgin, uçtan dibe doğru genişler ve koyulaşır. Sporların olgunlaşması Mayıs-Ağustos ayları arasında; spor kümeleri yaprak arkasında komşu damarlar boyunca çifterli dizili, 1-2 cm; spor kümesi zarfı zarsıdır.

Deniz seviyesi ile 2100 m yükseklikler arasında; Türkiye`nin sahil bölgelerindeki ormanlarda; göknar, kayın ve kayacık ormanlarında; nemli, gölgelikli, taşlıklı ve kayalıklı dağ bölgelerinde doğal gelişim gösterebilirler.1. Yenice / Karabük
Mayıs 2015 © Serdar Ölez

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #GeyikDili #AspleniumScolopendrium #Yenice