Çobançöreği | Malva neglecta

60 cm kadar boylanabilen, bir yıllık, otsu bir türdür. Gövde yayılıcı veya yukarı yükselen, tabandan dallanmış, yıldızsı tüylü ve kazık köklüdür. Yapraklar ardışık dizili, yaklaşık 5 x 5 cm boyutlarda, yıldızsı tüylü, kenarlar kirpikli, saplı; stipül 5 x 3 mm, kirpikli kenarlı, keskin uçlu; sap 10 cm kadar uzun, yıldızsı tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçekler 1-4lü demetler halinde yaprak koltuklarında; sap çiçek döneminde 2 cm, meyvede daha uzun, yıldızsı tüylü, taç yaprak 5 adet, ~1 cm, pembemsi ve koyu pembe izli, üstte tabana yakın yerleri havlı; sapçık havlı; başçık soluk sarı-beyazımsı; ovaryum 13 karpelli; boyuncuk erciklerden uzun, pembemsi-eflatun; çanak 5 loblu ve yıldızsı tüylüdür.

Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; bozkırlar, tarlalar, yol kenarları, döküntü alanlarda gelişim gösterirler.


1.Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
2.Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
3.Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
4.Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
5.Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
6.Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Çobançöreği #MalvaNeglecta #Ankara