Bataklık Süseni | Iris pseudacorus

1,5m`ye kadar boylanabilen çok yıllık soğanlı bir bitkidir. Gövde 1-2 dallıdır, her dalda 1-3 çiçek bulunur. Yapraklar tabandan, iki sıralı sarmal olarak birbirinin içinden çıkar. Yapraklar uzun kılıç şeklinde, yeşil renkli, belirgin damarlıdır ve çiçek kurullarından daha uzundur. Çiçeklenme Nisan-Mayıs aylarında gerçekleşir. Çiçekler yaprak koltuklarından çıkan sürgünler üzerinde yer alır ve sarı renktedir. Rizomlarıyla ve ayırma ile üretilir. Tatlı su bataklıklarında, dere kenarlarında tümüyle güneşli alanlarda çok iyi gelişir.

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

İris cins adı Yunancada `gökkuşağı tanrısı` anlamına gelen Ἶρις (iris) kelimesinden türetilmiştir; iris mitolojide diğer tanrılara haberci olarak hizmet ediyordu; iris ayrıca gözün renkli kısmına verilen isimdir. Bilimsel adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707-1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Kuşcenneti / Bandırma / Balıkesir
Mayıs 2021©Serdar Ölez
2.Kuşcenneti / Bandırma / Balıkesir
Mayıs 2021©Şule Ölez
3.Kuşcenneti / Bandırma / Balıkesir
Mayıs 2021©Şule Ölez
4.Kuşcenneti / Bandırma / Balıkesir
Mayıs 2021©Şule Ölez
5.Yenice / Karabük
Mayıs 2015©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #BataklıkSüseni #IrisPseudacorus #Kuşcenneti #Yenice