Akçaağaç Yapraklı Üvez | Sorbus torminalis

Geniş yapraklı türlerle karışık halde yetişen, 20 m kadar boylanabilen, 6-8 m tepe çapı oluşturabilen ve kışın yapraklarını döken bir ağaç türüdür. Morumsu gri gövde gençken çatlaksız, ileri yaşlarda kareler halinde çatlaklıdır. Yapraklar 10 cm uzunlukta, 3-5 çift loplu ve lop uçları sivri, genişçe yumurta biçimli, kenarları dişli, üst yüzü parlak, alt yüzü açık yeşil renkte ve almaçlı diziliştedir. Yaprak sapı 2-5 cm uzunlukta, ince ve seyrek tüylüdür. Yapraklar sonbaharda kırmızı renk alır. Genç sürgünler yeşilimsi ve seyrek tüylüdür. Yaz başında açan çiçekleri, hermafrodit, bileşik salkım kuruluşunda ve beyaz renklidir. Meyve 1-2 cm uzunlukta ters yumurta şeklinde, önceleri kızılca sarı renkte ve sert, olgunlukta yumuşak, kahve renkli ve ekşimsi tatlıdır; mey­ve Ekim-Kasım ayları arasında olgunlaşır.

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Sorbus {Latince}: üvez ağacı. Torminalis Latincede good for colic anlamındanır; 'karın ağrısı için ilaç' anlamına gelir. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.İdris Dağı / Kalecik / Ankara
Ekim 2015©Serdar Ölez
2.İdris Dağı / Kalecik / Ankara
Eylül 2016©Serdar Ölez
3.İdris Dağı / Kalecik / Ankara
Eylül 2016©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #AkçaağaçYapraklıÜvez #SorbusTorminalis #İdris Dağı