Büküzümü | Rubus caesius

Orman ve fundalıklarda, yol, bahçe ve hendek içlerinde yetişen, 3m`ye kadar boylanabilen, herdem yeşil, çalı formlu veya sürünücü gövdeli bir türdür. Filizler uzun ve silindiriktir; yüzey beyaz toz granüller ile örtülü ve genellikle tüysüzdür; kısa, düz veya oraksı, narin sivri dikenlidir. Yapraklar üç yaprakçıklı birleşik formdadır; yaprakçıkların üst yüzeyi tüysüz, alt yüzeyi havlı, kenarları çifte dişlidir; yanal yaprakçıklar neredeyse sapsız, terminal yaprakçık saplı, yumurtamsı ve sıklıkla kısaca lobludur; stipül mızraksı formdadır. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçeklenen sürgünler dik, 15-40 cm uzunlukta, havlıdır, ayrıca yaprak koltuklarından, kısa, 2-6 çiçekli yalancı şemsiye kurullar da bulunabilir; çanak yapraklar yumurtamsı ve ince uçludur, yüzeyleri havlı-kaba tüylü, salgılı veya salgısız tüylüdür, meyvelenmeye doğru tüyler basıklaşır; taç yapraklar beyaz, eliptik-yuvarlağımsı ve 8-10 mm uzunluktadır. Erikçikler siyah, yüzeyleri beyaz toz granüller ile örtülüdür ve birbirlerine gevşekçe bağlıdır.

800-2000 m yükseklikler arasında genellikle dere boylarında, gölgeli veya güneşli alanlarda gözlenebilirler.1. İdris Dağı / Kalecik / Ankara
Ekim 2015 © Serdar Ölez
2. Altunhüseyin / Pülümür / Tunceli
Eylül 2019 © Mustafa Gökmen
3. Yenice / Karabük
Mayıs 2018 © Serdar Ölez
4. Altunhüseyin / Pülümür / Tunceli
Eylül 2019 © Ahmet Demirtaş

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Büküzümü #RubusCaesius #İdrisDağı #Altunhüseyin #Yenice