Yılancıkotu | Arisarum vulgare

Yumrulu, 7-22 cm boyunda, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yapraklar yumurtamsı-oksu, 4-12.5 x 3.5-9 cm, ana lob genellikle kısaca dikensi uçlu, yan loblar yumurtamsı, dikdörtgenimsi veya üçgen biçimli, küt uçlu; taban yüreksi; yaprak sapı 11-18 cm`dir. Çiçeklenme Kasım-Mayıs ayları arasında; yapraksız çiçek sapı 7-22 cm, dik, eflatun benekli; çiçek durumu çomak, 4.5-5.5 cm; spata 3-5 cm, alt kısım beyazımsı veya soluk yeşil, koyu yeşil veya eflatunumsu uzunlamasına çizgili, üst kısım koyu yeşil veya mat eflatunumsu-kahverengi; çomak yeşilimsi, uç kısım silindirik veya uca doğru kalınlaşır durumdadır. Çekirdeksiz/sulu/küçük meyve basık - küremsi, 8 x 10 mm boyutlardadır.

10-700 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar, kireçtaşı kayalıklar, kermes meşesi makilikler, servi ormanları ve toprak yığınlarında; sıklıkla gölgelik alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Arisarum: Yunancada 'kıl, başak kılçığı' anlamına gelen arista kelimesiyle, benzer cins adı olan arum kelimelerinin birleşiminden türetildiği sanılmaktadır; çiçeğin spatasına atıfta bulunur.
Vulgare {Latince}: yaygın.

1. Göcek / Muğla
Kasım 2018 © Serdar Ölez
2. Göcek / Muğla
Kasım 2018 © Serdar Ölez
3. Göcek / Muğla
Kasım 2018 © Serdar Ölez
4. Göcek / Muğla
Kasım 2018 © Serdar Ölez
5. Çiftlik / Çeşme / İzmir
Şubat 2021 © Mustafa Gökmen

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Yılancıkotu #ArisarumVulgare #Göcek #Çiftlik