Uzunçanak | Dianthus crinitus

40 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik veya yukarı doğru yükselen, basit veya dallanmış, grimsi-yeşil ve tüysüzdür. Yapraklar 10-50 x 1-15 mm, şeritsi, tabana yakın kısımlarda yoğun, yukarı çıktıkça daha küçük boyutlarda, tüysüz, nadiren kenarlar seyrek kirpikli, keskin veya sivri uçlu, yaprak orta damarı ve genellikle kenarlar daha kalındır. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçekler beyaz veya beyazımsı-pembemsi, tekil; brakteol 4-6 x 10-12 mm, kılçıklı veya ince uçlu, çanak boyunun 1/3´ü uzunlukta, ince ve kuru zarsı kenarlı; çanak 30-37 mm, tüysüz, ağız kısmı büzülmüş, dişler 6-8 mm, şeritsi-mızraksı, keskin uçlu, kirpikli şeffaf kenarlı; taç yapraklar ~ 32 mm, dip kısım tüpsü, aya 12-17 mm, merkezden dışa doğru yarıdan fazlası saçaklıdır.

600-2400 m yükseklikler arasında; kuru yamaçlarda gelişim gösterirler.

Dianthus Antik Yunancada `tanrı` anlamına gelen dios kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen anthos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; Zeusun çiçeği anlamındadır.

1. Kesikköprü / Bala / Ankara
Haziran 2015 © Serdar Ölez
2. Beynam / Ankara
Temmuz 2020 © Mustafa Gökmen
3. Beynam / Ankara
Temmuz 2020 © Mustafa Gökmen
4. Beynam / Ankara
Temmuz 2020 © Mustafa Gökmen

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Uzunçanak #DianthusCrinitus #Kesikköprü #Beynam