Develalesi | Glaucium grandiflorum

30-50 cm kadar boylanabilen, bir, iki veya çok yıllık otsu bir bitki türüdür. Taban yaprakları ülgerli, lirat - sığ tüysü bölmeli veya iki derin tüysü; loblar ters yumurtamsı - dikdörtgenimsi, keskin dişli; gövde yaprakları benzer, ancak daha küçük ve tabanı sapı kavrar formdadır. Çiçeklenme dönemi Haziran-Temmuz ayları arasında; çanak yapraklar 1-5 cm, az pürüzlü-tüylü; taç yapraklar 1.5-6 cm, koyu portakal rengi - kızıl arası bir renkte ve taban kısmı koyu beneklidir. Baklamsı meyve cılız tüylü, 10-20 cm uzunlukta ve çok tohumludur.

Genellikle deniz seviyesi ile 1850 m yükseklikler arasında; bozkırlar, tarlalar ve çorak arazilerde gözlenebilirler.Türkiye'de iki alt türü ve 4 varyetesi vardır:

  1. G.grandiflorum subsp. grandiflorum var. grandiflorum: çok yıllık; çiçek kümesi sapı meyve zamanı dik; meyveler düz.
  2. G.grandiflorum subsp. grandiflorum var. torquatum: çok yıllık; çiçek kümesi sapı meyve zamanı bükülmüş durumda; meyve yay gibi bükülü. 
  3. G.grandiflorum subsp. refractum var. corniculatum: bir veya iki yıllık; çiçek kümesi sapı meyve zamanı dik; meyveler az çok düz, bükük değil.
  4. G.grandiflorum subsp. refractum var. refractum: bir veya iki yıllık; çiçek kümesi sapı meyve zamanı bükülmüş durumda; meyve yay gibi bükülü.
Cins adını boynuza benzeyen meyvesinden alır.

Bitkinin genelinde protopin, sanguinarin, glausin benzeri alkaloitler, tohumlarındaysa sabit yağ bulunur.Glaucium Yunancada `grimsi yeşil, deniz yeşili` anlamına gelen glaukos kelimesinden türetilmiştir. Grandiflorum Latincede `büyük` anlamına gelen grandis kelimesi ile `çiçek` anlamına gelen floris kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; cins içeresinde diğer türlere görece çiçeklerinin büyüklüğüne işaret eder.

1.Kömüşini / Kulu / Konya
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen
2.Nallıhan / Ankara
Mart 2016©Fuat Turan
3.Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016©Fuat Turan
4.Kömüşini / Kulu / Konya
Mayıs 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Develalesi #GlauciumGrandiflorum #Kömüşini #Nallıhan