Tosbağa Çiçeği | Alkanna orientalis

30-50 (-80) cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövde yoğun ve kısaca salgılı tüylü-havlı, bazen seyrek kıllı tüylüdür. Taban yapraklar, 10-20 x 1.5-4 cm dikdörtgenimsi, kenarlar düzensiz çentikli-ondüle; sap yaprakları 1-4 x 0.4-1.5 cm dikdörtgenimsi-yumurtamsıdır. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında; çanak çiçek zamanı 6-8 mm, meyve zamanı 10-15 mm; taç sarı veya beyaz, dış kısmı tüysüz, 8-13 mm boyda, üst kısmı 5-9 (-13) mm çaptadır. Meyve sert kabuklu, küçük, 3-3.5 mm çapta, bezeli siğilli; gaga (dar uç kısım) hafifçe aşağı büküktür.

Deniz seviyesi ile 2450 m yükseklikler arasında; taşlık alanlar, bozkırlar ve volkanik yamaçlarda yetişirler.Alkanna cins adı 1400´lerin ortalarında gövdesi veya kökü boya maddesi olarak kullanılan ve Ortacağ Latincesinde alcannetta olarak bilinen bitki adından türetilmiştir; alcannetta ise Arapça `kına´ anlamına gelen al-ḥanna veya al-ḥinnā kelimesinden türetilmiştir; cinsin bazı türlerinin kökünden elde edilen kırmızı boyaya atıfta bulunur. Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.

1.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
2.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
3.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
4.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
5.Ahlat / Bitlis
Temmuz 2021©Serdar Ölez
6.Çayan / Sungurlu / Çorum
Haziran 2020©Mustafa Gökmen
7.Çayan / Sungurlu / Çorum
Haziran 2020©Mustafa Gökmen
8.Çayan / Sungurlu / Çorum
Haziran 2020©Mustafa Gökmen
9.Ankara
Nisan 2020©Mustafa Gökmen
10.Kıbrıs / Mamak / Ankara
Haziran 2016©Serdar Ölez
11.Kıbrıs / Mamak / Ankara
Mayıs 2016©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #TosbağaÇiçeği #AlkannaOrientalis #Ahlat #Çayan #Ankara #Kıbrıs