Dağ Akçaağacı | Acer pseudoplatanus

40m boylanabilen, kışın yapraklarını döken bir ağaç türüdür. Gövde gençlikte çatlaksız, gri renkli; yaşlı bireylerde soluk kahverengimsi-pembemsi, çatlaklıdır. Sürgünler yeşil renkli ve tüysüzdür. Yapraklar 8-18cm uzunlukta, 5 loplu, kısa damla uçlu, kenarları kaba dişli lopçuklara ayrılmış, üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü mavimsi yeşil renkte; yaprak sapı uzundur. Yaprak sapı koparılınca süt çıkmaz. Nisan-Mayıs ayında açan çiçekleri bileşik salkım durumunda, sarı yeşil renkte ve monoiktir. Çiçek kurulları aşağıya’doğru sarkar. Nus meyve 3-6cm uzunlukta, kanatlar kırmızı veya saman renginde ve kanat arası açı 50-90 C°dir.

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Acer cins adı Latincede `sert` anlamına gelen ācris kelimesinden türetilmiştir; odununun sertliğine işaret eder. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Devlet Mezarlığı / Ankara
Haziran 2013©Ahmet Demirtaş
2.ODTÜ Ormanı / Ankara
Haziran 2015©Ahmet Demirtaş
3.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Mayıs 2009©Ahmet Demirtaş
4.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Haziran 2015©Ahmet Demirtaş
5.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Haziran 2015©Ahmet Demirtaş
6.ODTÜ Ormanı / Ankara
Haziran 2015©Ahmet Demirtaş


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #DağAkçaağacı #AcerPseudoplatanus #Devlet Mezarlığı #ODTÜ Ormanı #A.Ü. Fen Fakültesi