Beyaz Civan Perçemi | Achillea millefolium

10-100cm boylanabilen, çok yıllık rizomlu bir bitkidir. Sap çok dallı, silindirik, düz, kuvvetli ve tüylüdür. Yapraklar tüylü, şeritsi-mızrağımsı şekilde, derin oyuklu; başlangıçta açık daha sonra koyu yeşil renkte; tabandakiler saplı, 10-20x1-4cm; gövde yaprakları sapsız, 2-9x0.3-1.5cm`dir. Çiçeklenme üçüncü yıldan itibaren Mayıs-Eylül aylarında; çiçekler sapın ucunda, 50-150si birarada şemsiye kurullardadır. Meyveler yaklaşık 2 mm uzunluğunda, üstten basık ve gümüş rengindedir. Bir bitki ortalama 3000-4000 tohum verir.

Tarla kenarlarında, çimenliklerde, meralarda ve yol kenarlarında yaygın olarak görülür.

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Haziran 2015©Ahmet Demirtaş
2.A.Ü. Fen Fakültesi / Ankara
Haziran 2015©Ahmet Demirtaş
3.Hüyük / Konya
2004©Ahmet Demirtaş


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #BeyazCivanPerçemi #AchilleaMillefolium #A.Ü. Fen Fakültesi #Hüyük