Gelin Döndüren | Crupina crupinastrum

80 cm`ye kadar boylanan, tek yıllık, istilacı, otsu bir bitkidir. Alt yapraklar 5x2cm, genel olarak yumurtamsı, derin plnnat parçalı, parçalar dar şeritsi ve belirgin şekilde dişli, orta damarları ağsı tüylerle kaplıdır. Çiçeklenme Nisan-Hazlran ayları arasında; başçık 14-20x10-23 mm boyutlarda; taç tüpü düzgün çeperll ve tüylerle kaplı, kırmızı ya da morumsu renktedir. Meyve ters yumurtamsı, basık, keskin omurgalı, 3.5-5x1.5-3 mm boyutlardadır.

0-1400m yüksekliklerde; kızılçam orman açıkları, stepler, kayalık yamaçlar ve tarla kenarlarında sıkça rastlanır.


1.Kayadibi / Elmadağ / Ankara
Haziran 2016©Serdar Ölez
2.Ankara
Haziran 2016©Fuat Turan


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #GelinDöndüren #CrupinaCrupinastrum #Kayadibi #Ankara