Filburnu | Viburnum tinus

2.5 m boylanabilen, herdem yeşil, çok yıllık bir çalı türüdür. Yapraklar basit, karşılıklı dizili, koyu yeşil, köselemsi, yumurtamsı veya eliptik, 3.5-10 x 1.5-7 cm boyutlarda, tam kenarlı, alt yüzeyde damar boylarınca tüylüdür ve stipül yoktur. Çiçeklenme dönemi genellikle Nisan ayında; çiçek durumu 2-3 kat dallanmış yalancı şemsiye, dik demetli kurullar halinde, küçük dallar genellikle kısa kabatüylü; çiçekler kokulu, küçük, beyaz renkte; kuruldaki tüm çiçekler yaklaşık eşit boyutlarda; çanak yapraklar genişçe üçgen biçimli; taç yapraklar beyaz, yuvarlağımsı ve 6-8 mm çaptadır. Meyve yumurta biçimli, ~8 mm çapta ve koyu mavi renktedir.

10-400 m yükseklikler arasında; çalılıklar in makiliklerde doğal gelişim gösterebilirler.

Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Viburnum Latincede doğrudan Viburnum lantana türüne verilen adlandırmadır. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Emek / Ankara
Nisan 2013©Ahmet Demirtaş


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Filburnu #ViburnumTinus #Emek