Mürver Otu | Sambucus ebulus

2 metreye kadar boylanabilen, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövde dik, genellikle dallanmamıştır, çoklu gruplar halinde köksaplardan (toprakaltı gövde, rizomlar) çıkarlar. Yapraklar saplı, 15-30cm uzunlukta, 5-9 yaprakcıktan oluşan tek bileşik tüysü yapıda; yaprakcıklar uzun-oval şekilli, kenarları dişli ve ucu sivridir. Çiçeklenme Haziran-Temmuz aylarındadır. Çiçek kurulu 10-15cm çapta şemsiye formunda, çiçekler beyaz renklidir. Meyve üzümsü, 5-6mm çapta ve 3-4 tohumludur, ezildiğinde eflatun-mor su çıkarır.

500-2000m yüksekliklerde, nemli, kumlu, verimli topraklarda doğal yayılış gösterir.

Sambucus cins adı Latincede arp benzeri bir çalgının adı olan sambuca kelimesinden türetilmiştir; sambuka çalgısının o dönemde bu cins ağaçlarından üretildiği sanılmaktadır.

1. Gorgit Yaylası / Artvin
Temmuz 2016 © Salih Usta
2. Gorgit Yaylası / Artvin
Temmuz 2016 © Salih Usta
3. Bolu
Temmuz 2020 © Mustafa Gökmen
4. Aşağı Kayalıdere / Ereğli / Zonguldak
Eylül 2020 © Serdar Ölez

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #MürverOtu #SambucusEbulus #GorgitYaylası #Bolu #AşağıKayalıdere