Çayırmelikesi | Filipendula vulgaris

40-80cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövde basit, dik, tüysüz; kök yumurta biçimli yumruludur. Dip yapraklar çift tüsyü birleşik; yaprakçıklar 8-25 çift, 0.5-2 cm, tüysüz, kenarları kirpikli, sığ tüysü bölmeli ve belli belirsiz dişlidir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulu 4-10 cm, genişliği uzunluğundan fazla; çanak yapraklar 1-15 mm, çiçeklenme ardından geriye bükülmüş; taç yapraklar 6 Nadiren 5 adet, 4-9 mm, alt kısımları eflatunumsu ve kabzalıdır. Sert kabuklu meyveler 3-4 mm, dik ve havlıdır.

Deniz seviyesi ile 1950 m yüksekliklerde; kuru otlaklarda gelişim gösterirler.

Vulgaris {Latince}: genel, alelade, sıradan.

1.Çankırı
Haziran 2017©Serdar Ölez
2.Çankırı
Haziran 2017©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Çayırmelikesi #FilipendulaVulgaris #Çankırı