Tatlı tırfıl | Hedysarum cappadocicum

Kısa gövdeli, yayılıcı, çok yıllık, otsu, endemik bir türdür. Yapraklar 3-5 çift yumurta biçimli yaprakçıklardan oluşur; yaprakçıklar her iki yüzde yoğun ipeksi tüylü, 5x5 mm ile 15x8 mm boyuları arasındadır; yaprak sapının dibinde çift olarak bulunan kulakçıklar kahverengi ve incedir. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Ağustos ayları arasındadır. Yapraksız çiçek sapı yukarı doğru 5-14 cm yükselir. Çiçek kurulu başçık veya uzamış çiçek salkımı, az veya çok çiçekli; çanak (11-) 15-17mm, taç yapraklar kıpkırmızı, pembe, eflatun veya sarımsı; üst dudak 12-17 mm, kanatlar 6-9 m, alt dudak 12-15 mm; ovaryum tüysüz veya seyrek kısa tüylü. Boğumlu meyve (erken dönemde) 3 dilimli, beyazımsı ve buruşuktur.

800-3500m yüksekliklerde, kumtaşı veya kireçtaşı taşlık yamaçlarda, bozkırlar, dağ yamaçları ve döküntülerde yetişir.

1. Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016 © Serdar Ölez
2. Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016 © Fuat Turan
3. Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016 © Fuat Turan
4. Nallıhan / Ankara
Mayıs 2016 © Fuat Turan

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #TatlıTırfıl #HedysarumCappadocicum #Nallıhan