Zilasur | Vincetoxicum canescens

70 cm kadar boylanabilen, çok yıllık otsu bir bitkidir. Gövde yatık veya dik gelişir, yuzeyi gri keçemsi tüylüdür. Yapraklar 6(-8) x 4(-6) cm boyutlarda yumurtamsıve yumurtamsıdır; keskin uçludur; sapsız veya belli belirsiz saplıdır; özellikle gövdenin üst kısımlarında her iki yüzü gri-keçemsi tüylüdür. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Temmuz ayları arasındadır; talkım çiçek kurulu 5-12 çiçeklidir ve sıkışıktır; çiçekler ~8 mm çaptadır ve 5 mm saplı veya neredeyse sapsızdır; çanak loblar yumurtamsı-mızraksı formdadır ve dış kısmı hafif tüylüdür; taç yaprak lobları sarı renkte, üçgen biçimli-dikdörtgenimsi formdadır ve iç kısmı beyaz kaba tüylüdür. Türkiye'de iki alt türü doğal olarak yetişmektedir: Çiçekleri sapsız ...subsp. canescens Çiçekleri saplı ...subsp. pedunculata

300-1900 m yüksekliklerde, kireçtaşı yamaçlarda görülür.

Bazı Vincetoxicum türlerinin yaprakları, kuru tohumları ve rizomları geleneksel tıpta incinme, uyuz, nevroz, skrofula, sıtma, yara, ateş, rüptür ve eksternal kanserlerin tedavisinde kullanılmaktadır.[2]Canescent Latincede ΄gri veya beyaza dönüşmek΄ anlamına gelen canescere kelimesinin sıfat-fiil halidir; sıklıkla türün bir bölümü veya tamamının yüzeyindeki tüylerin görünüşüne atıfta bulunur.

1.Kıbrıs / Mamak / Ankara
Haziran 2016©Fuat Turan


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Zilasur #VincetoxicumCanescens #Kıbrıs