Çobançantası | Capsella bursa-pastoris

4-50 cm boylanabilen, tek veya iki yıllık, otsu bir bitkidir. Narin kazık kökü vardır. Yapraklar dipte rozet şeklinde dizili, uçtaki lobu büyük, kenar lopları aşağı doğru küçülen veya tüylü bölmeli veya tam kenarlı, sapa doğru daralmış; üst yapraklar gövdeyi kavrar şekilde keskin uçlu ve kulakçıklıdır. Bütün yıl çiçeklenebilir; taç yapraklar 2-2.5x0.5-1 mm boyutlarda, belli belirsiz tırnaksı ve kılıçsı yapıdadır. Meyve sapı 5-12 mm uzunlukta, yukarı doğru yükselerek genişler; meyve (3-)7-9x2.5-6 mm boyutlarda; meyve ara bölmesi 5-7x1-1.5 mm boyutlardadır. Tohumlar 30`a kadar sayıda, genellikle yapışkandır.

Deniz seviyesinden 2000 m yüksekliklere kadar; işlenmiş topraklar ve döküntü alanlarda gelişim gösterirler.

Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. (..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Ayaş / Ankara
Ekim 2017©Serdar Ölez
2.Ayaş / Ankara
Ekim 2017©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Çobançantası #CapsellaBursa-pastoris #Ayaş