Tüylü Akçaağaç | Acer hyrcanum subsp. hyrcanum

30 m kadar boylanabilen, geniş taçlı, kışın yapraklarını döken, odunsu bir türdür. Gövde sık dallı; kabuk koyu gri renkli, gençken çatlaksız, ileri yaşlarda dikine çatlaklıdır. Yaprak sığ elsi, 3-7 x 4-8 cm boyutlarda; 5 loplu, loplar yaprak ayasının yarı boyunda, loplar lopçuklara ayrılı; kenarları kaba dişli, uçları sivrice; üst yüz çoğunlukla parlak yeşil, tazeyken tüylü, alt yüz soluk yeşil ve bol tüylü; yaprak sapı 2-5 cm boyundadır ve koparılınca süt çıkmaz. Çiçeklenme Mart ayında gerçekleşir; erkek ve dişi çiçekler aynı ağaçta ve demette; demetler 6-10 cm genişliğinde, sarkık kurul formundadır. Çiçeklenme yapraklanmadan önce gerçekleşir. Meyve çift kanatlı; kanatlar pembe renkte, 2-3 cm uzunluğunda, çoğunlukla birbirine paralel ya da dar açılıdır.

1100-1600 m yüksekliklerde; ormanlık alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Ek bilgi kaynağı: Türkiye’de doğal yayılış gösteren akçaağaç (Acer) türlerinin bazı botanik özellikleri

Sıtkı ÖZTÜRK[*]

Acer cins adı Latincede `sert` anlamına gelen ācris kelimesinden türetilmiştir; odununun sertliğine işaret eder.

Subsp. İngilizcede `alttür` anlamına gelen subspecie kelimesinin kısaltmasıdır.


1. İdris Dağı / Kalecik / Ankara
Eylül 2016 © Serdar Ölez
2. Karagöl / Çubuk / Ankara
Temmuz 2012 © Ahmet Demirtaş
3. Karagöl / Çubuk / Ankara
Temmuz 2012 © Ahmet Demirtaş
4. İdris Dağı / Kalecik / Ankara
Eylül 2017 © Ahmet Demirtaş

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #TüylüAkçaağaç #AcerHyrcanumSubsp.Hyrcanum #İdrisDağı #Karagöl