Kadındili | Briza humilis

8-40 cm boylanabilen, vejetatif üreyimsiz, buğdaygiller ailesinden tek yıllık otsu bir bitkidir. Sap yaprakları 2 mm genişlikte, seyrek, tüysüz. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek durumu birleşik salkım, 2-10 cm uzunlukta, 2-3 kez dallanmış; çiçek sapı 1-6mm, ~dik, başak tan kısa veya hafif uzunca; başak çok sayıda, yukarı doğru yükselen, yumurtamsı formda, 4-5x3-4 mm boyutlarda, keskin uçlu; tane zarfı (kavuz) yuvarlağımsı fakat derin içbükey, 2.5-3 mm uzunlukta, arka kısmı az derecede tüylü, küt; başakçık 5-7 adet; başakçık bürgüsü (lemma) tane zarfı (kavuz) ile aynı formda; başakçık bürgüsü (palea) genişçe, eliptik, başakçık bürgüsü (lemma) kadar uzun ve küt uçludur.

350-1800 m arası yüksekliklerde, çam ve meşe ormanlarında, taşlık yamaçlar, nadas tarlalarıda, kireçtaşı tortulu şistli topraklarda gelişim gösterir.


1.Aysantı Beli / Ankara
Haziran 2018©Serdar Ölez
2.Aysantı Beli / Ankara
Haziran 2018©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Kadındili #BrizaHumilis #Aysantı Beli