Neblul | Euphorbia macroclada

70 cm boylanabilen, bir köksaptan yükselen çok sayıda basit gövdeli oluşan, çok yıllık otsu bir bitkidir. Sap yaprakları eliptik-mızraksı veya ters mızraksı, 3-8.5 x 0.5-1.8 cm boyutlarda, keskin uçlu veya sivrimsi, tam kenarlı, sıklıkla belirgin şekilde el ayası gibi damarlı; birincil demet yaprakları eliptik-genişçe yumurtamsı; ikincil demet yaprakları eşkenar dörtgen, genişçe yumurtamsı veya böbreksi, küt, dikensi, yuvarlatılmış, tepesi kesik veya sığ kalpsi uçlu, sarımsı renklidir. Çiçeklenme Mayıs-Eylül aylarında; beze genellikle 2 boynuzlu, boynuzlar sıklıkla loblu veya çok parçalı; siyantofil loblar iki bölmeli, yoğun ince yumuşak kısa tüylüdür. Meyve yumurta biçimli, 4-5 mm çapta, üç loblu, tozlu, siğilli ve yumuşak tüylü; tohumlar yumurta biçimli, 3 mm, pürüzsüz, soluk gri; tohum göbeği koniktir.

250-2500 m yüksekliklerde; çam ve meşe ormanlarında, bozkırlar, taşlık yamaçlar, kurumuş su kenarları, üzüm bağları, döküntü topraklar ve yol kenarlarında gelişim gösterir.

Euphorbia cins adı Yunan fizikçisi Euphorbos, kaktüs benzeri bir bitkiden bahsederek güçlü bir müshil olarak kullanıldığını yazmıştır; Numidia Kralı II.Juba MS12`de bu bitkiye Euphorbos adını vermiştir; 1753`te bu bitkiyi de içeren tüm cins Euphorbia olarak adlandırmıştır.

Macroclada Eski Yunancada `geniş, büyük` anlamına gelen makros kelimesi ile `gövde, dal` anlamına gelen klados kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.


1. Nallıhan / Ankara
Haziran 2018 © Serdar Ölez
2. Nallıhan / Ankara
Haziran 2018 © Serdar Ölez
3. Nallıhan / Ankara
Haziran 2018 © Serdar Ölez
4. Nallıhan / Ankara
Haziran 2018 © Serdar Ölez
5. Nallıhan / Ankara
Haziran 2018 © Serdar Ölez

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Neblul #EuphorbiaMacroclada #Nallıhan