Cüce keçitırfılı | Chamaecytisus pygmaeus

5-15 cm boylanabilen, 1 m2 kadar yayılabilen, yaprak döken bodur bir çalı türüdür, Dallar dik veya kavisli; basık-ipeksi tüylüdür. Yapraklar üçlü birleşik yapıda; yaprakçıklar 5-12 x 2.5-4 mm, ters mızraksı, ters yumurtamsı veya eliptik, özellikle altta olmak üzere her iki yüzü basık ipeksi tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek kurulu terminal, 1-4 çiçekli; çanak yoğun basık tüylü; taç yapraklar sarı; bayrakçık 7-20 mm ve çok seyrek tüylüdür. Meyve baklamsı, ~ 20 mm, basık ipeksi tüylü veya kılsı çıkıntılı; 4-8 tohumludur.

1000-2100 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar ve moloz yığınlarında gelişim gösterirler.


1.Kastamonu
Haziran 2018©Serdar Ölez
2.Kastamonu
Haziran 2018©Serdar Ölez
3.Kastamonu
Haziran 2018©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #CüceKeçitırfılı #ChamaecytisusPygmaeus #Kastamonu