Kuş Üvezi | Sorbus aucuparia

Anavatanı; Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’dır. Yaşlandıkça yuvarlaklaşan, kimi zaman tabandan dallı, dik duruşlu yaprak döken, 20m`ye kadar boylanabilen ağaçlardır. Dişli 6-8 çift yaprakçıktan oluşan, 15-20 cm’lik yapraklar. Mayıs-Haziran’da salkımlı beyaz çiçekleri kuşları çeken mercan kırmızımsı meyveler izler.

Uzun kuraklık dönemleri ve yaz sıcaklarına dayanamaz. Soğuğa karşı dayanıklılığı, aynı zamanda güzelliği ve zarif formu ile az yer kaplaması nedeniyle bahçelerde ve dekoratif amaçlı caddelerde tercih edilir. Seyrek yaprakları bulunduğu yerin zemininde otların iyi bir şekilde yetişmesine imkan sağlar.Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Sorbus {Latince}: üvez ağacı. Aucuparia Latincede ΄kus΄ anlamına gelen avis kelimesi ile ΄yakalamak΄ anlamına gelen capere kelimesininin birleşiminden türetilmiştir; Sorbus aucuparia örneğinde meyvesinin kuşları yakalamak için yem olarak kullanımına atıfta bulunur. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Çat / Pazar / Rize
Eylül 2017©Serdar Ölez
2.Mucur / Kırşehir
Temmuz 2021©Serdar Ölez
3.Mucur / Kırşehir
Temmuz 2021©Serdar Ölez
4.Mucur / Kırşehir
Temmuz 2021©Serdar Ölez
5.Mucur / Kırşehir
Temmuz 2021©Serdar Ölez
6.Mucur / Kırşehir
Temmuz 2021©Serdar Ölez
7.Ingalls Head / Charlotte County / Kanada
Eylül 2021©Ahmet Caner Tahan
8.Ingalls Head / Charlotte County / Kanada
Eylül 2021©Ahmet Caner Tahan
9.Ingalls Head / Charlotte County / Kanada
Eylül 2021©Ahmet Caner Tahan


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #KuşÜvezi #SorbusAucuparia #Çat #Mucur #Ingalls Head