Dolma Yaprağı | Salvia forskahlei

15-120 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövre dik, basit veya dallanmış, alt kısımlar salgılı tüylü veya salgısız tüylü, üst kısımlar yoğun salgılı tüylüdür. Yapraklar basit, şekil ve boyut bakımından çok değişken, lirat, genişçe yumurtamsı veya kalpsi, 5-30 x 3-23 cm boyutlarda, sıklıkla dipte yayılı; kenarlar tırtırlı-testere dişli; yaprak sapı yaklaşık 10 cm uzunluktadır. Çiçeklenme Haziran-Eylül ayları arasında; çiçek durumu halka dizilimli, 2-8 çiçekli, birbirinden ayrık; brakte 8 x 6 mm, yumurtamsı; brakteol mevcut; çiçek sapı 2-5 mm; çanak çan şeklinde, 10 mm, meyve dönemi daha uzun, salgılı tüylü, cılız tüylü veya ülgerli; üst dudak oraksı, kesik, dikensi uçlu; alt dudak 20-30 mm, menekşe, mavi veya pembemsi renkte, beyaz veya sarı benekli; tüp yukarı kıvrımlı, içi yoğun cılız tüylüdür. Meyve sert kabuklu, yuvarlatılmış-üç köşeli, 2 x 2 mm boyutlardadır.

10-1900 m yüksekliklerde; geniş yapraklı ve kozalaklı ormanlarda, çayırlıklar, sarp toprak yığınlarında doğal gelişim gösterebilirler.

Salvia Latincede 'kendini iyi ve sağlıklı hissetmek, sağlık, iyileşmek' anlamına gelen salvere sözcüğünden türetilmiştir; ayrıca salus 'sağlık, refah, refah veya kurtuluş' anlamındadır; bitkinin iyileştirici özelliklerine atıfta bulunur.
Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.


1.Akçakoca / Düzce
Ekim 2018©Serdar Ölez
2.Akçakoca / Düzce
Ekim 2019©Serdar Ölez
3.Akçakoca / Düzce
Ekim 2019©Serdar Ölez
4.Akçakoca / Düzce
Ekim 2019©Serdar Ölez
5.Akçakoca / Düzce
Ekim 2019©Serdar Ölez
6.Samandere / Akçakoca / Düzce
Ekim 2018©Serdar Ölez
7.Samandere / Akçakoca / Düzce
Ekim 2018©Serdar Ölez
8.Samandere / Akçakoca / Düzce
Ekim 2018©Serdar Ölez
9.Samandere / Akçakoca / Düzce
Ekim 2018©Serdar Ölez
10.İclaliye / İnegöl / Bursa
Ekim 2020©Serdar Ölez
11.Kapısuyu / Kurucaşile / Bartın
Kasım 2020©Serdar Ölez
12.Tatlıca Şelaleleri / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen
13.Tatlıca Şelaleleri / Sinop
Ekim 2020©Mustafa Gökmen


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #DolmaYaprağı #SalviaForskahlei #Akçakoca #Samandere #İclaliye #Kapısuyu #Tatlıca Şelaleleri