Ekin Dağarcığı | Thlaspi arvense

10-70 cm boylanabilen, tek yıllık, otsu bir türdür. Gövde basittir veya üst kısımlarda dallanmıştır. Dip yaprakları rozet şeklinde dizilmemişlerdir; ters mızraksı veya ıspatulamsı formda ve 1-5 cm × 4-23 mm boyutlarda ve uzun saplıdır; Gövde yaprakları dikdörtgenimsi veya mızraksı formda ve 1.5-4 cm × 5-15 mm boyutlardadır; dip kısmı sapı kavrar durumdadır; kenarlar sıklıkla dişlidir. Çiçeklenme sıklıkla Şubat-Mayıs ayları arasında gerçekleşir; taç yapraklar 3-5 x 1.5-2 mm boyutlarda, uç kısmı tepesi kesik görünümdedir; çiçek kurulu meyvelenme zamanına doğru daha da uzar. Meyve sapı hafifçe yukarı doğru kıvrımlıdır ve 7-12 mm uzunluktadır; kısa karpelli meyve hemen hemen daireseldir ve 10-15 mm çaptadır; tepesel girinti (tepecik kalıntısını da kapsayacak şekilde) 2-4 mm uzunluktadır; tohum bölmesi 8-11 mm x 1 , 5-2 mm boyutlardadır; tohumlar 2 katmanlı, koyu kahverengidir.

Deniz seviyesi ile 1800 m yükseltiler arasında; yol kenarları, tarlalar, döküntü alanlar, çayırlıklar, bahçeler, dere boyu toprak yığınları, bozkır ağaçlıkları, çalılıklar, yamaçlar, taşkın ovaları ve koruluklarda doğal gelişim gösterebilirler.



Arvense {Latince}: tarla, tarladan. Adlandırmada kullanılan L. kısaltması modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoolog olan Carl Linnaeus´un (1707 - 1778) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır.

1.Çamkoru TP / Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
2.Çamkoru TP / Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
3.Çamkoru TP / Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
4.Çamkoru TP / Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
5.Çamkoru TP / Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez
6.Çamkoru TP / Ankara
Ekim 2018©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #EkinDağarcığı #ThlaspiArvense #Çamkoru TP