Akasya | Acacia karroo

3-15 m boylanabilen, herdem yeşil, nadiren çalımsı bir türdür. Gövde kabuğu koyu kırmızı - kahverengi veya siyahımsı; genç dallar tüysüz veya nadiren belli belirsiz seyrek tüylü; stipül sivri dikenli, 7 cm uzun, oldukça gürbüz, beyazımsı, sıklıkla aşağı bükülmüş, bazen iğsi-şişik, 1 cm veya daha kalındır. Yapraklar iki katlı tüysü birleşik, yaprakçık bölmeleri dibi tek veya çift bezeli; yaprakçık bölmesi 2-7 çift; yaprakçıklar 5-15 çift, 4-7 x 1-3 mm, tüysüz veya nadiren kenarları kirpikli, bezeli, küt uçlu, sivrimsi veya sivri çıkıntılıdır. Çiçekler derin veya altın sarı, yaprak koltuklarında, 8-12 mm çapta; çanak 1.25-2 mm uzun, tüysüz; taç yaprak 2.5-3 mm uzun ve tüysüzdür. Meyve legümen, kendi kendine açılan, 6-16 x 0.6-0.9 cm, şeritsi-oraksı, genellikle tohum araları büzük ve tüysüz; tohumlar zeytin yeşili - kahverengi, 5-8 x 3-5 mm, dikdörtgenimsi-eliptik, yassı; gözenek 4.5-5.5 x 2-3.5 mm boyutlardadır.

Ormanlık alanlarda, ağaçlıklı otlaklarda; en iyi 800-900 mm yıllık yağış alan gelişim derin topraklarda gösterirler.

Acacia Eski Yunanca'da (1540) `dikenli Mısır ağacı` olarak tanımlanan akakia kelimesinden türetilmiştir. Karroo Güney Afrika'da kurak bir platonun verilen isimdir; tür örneğinin ilk olarak bu platoda rastlandığına işaret eder.

1.Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Haziran 2021©Serdar Ölez
2.Mavişehir / Karşıyaka / İzmir
Haziran 2021©Serdar Ölez
3.Çeşme / İzmir
Ekim 2015©Ahmet Demirtaş
4.Adana
Kasım 2011©Ahmet Demirtaş
5.Çeşme / İzmir
Ekim 2015©Ahmet Demirtaş
6.Adana
Kasım 2011©Ahmet Demirtaş
7.Adana
Kasım 2011©Ahmet Demirtaş


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Akasya #AcaciaKarroo #Mavişehir #Çeşme #Adana