Keçiboğan | Calicotome villosa

3 m boylanabilen, herdem yeşil, dik gelişimli bir çalı türüdür. Dallar almaşık dizili, güçlü yanal dikenli; genç sürgünler yoğun ülgerlilidir. Yapraklar 3 yaprakçıklı birleşik; yaprakçıklar 5-15 mm, ters yumurtamsı, alt yüzeey yoğun kısa ülgerli, üst yüzey tüysüzdür. Çiçeklenme Mart-Haziran ayları arasında; çiçek durumu çoğunlukla şemsiyemsi, 3-5, nadiren 12`ye kadar çiçekli; brakte yapraksı; çiçek sapı 4-8 mm; brakteol tam kenarlı, 3 parçalı; çanak yoğun ülgerli; bayrakçık 12-18 mm, kanatlar ve kayıkçık kadar uzun ve tüysüzdür. Meyve baklamsı 30-50 x 8-10 m, yoğun ülgerli, dikişizi biraz kalınlaşmıştır.

Deniz seviyesi ile 900 m yükseklikler arasında; makilikler ve kuru taşlık topraklık alanlarda gelişim gösterirler.


(..) Parantez içerisindeki isim bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi, parantez dışındaki isim ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişiyi belirtir.

1.Datça Yarımadası / Muğla
Mart 2016©Serdar Ölez
2.Datça Yarımadası / Muğla
Mart 2016©Serdar Ölez
3.Datça Yarımadası / Muğla
Mart 2016©Serdar Ölez
4.Datça Yarımadası / Muğla
Mart 2016©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Keçiboğan #CalicotomeVillosa #Datça Yarımadası