Haçotu | Crucianella sp.

25-50 cm boylanabilen, tek veya çok yıllık, otsu bir cinstir. Gövdeler genellikle tabanda odunsu; dallar uzun, narin, dört köşelidir. Yapraklar genellikle şeritsi veya mızraksı, nadiren yumurtamsı veya ters yumurtamsı; üst yapraklar karşılıklı dizili, stipül yok; alt yapraklar çevrel dizili, stipül ipliksi dir. Çiçeklenme Nisan-Ağustos arasında; çiçek durumu başak; çiçekler küçük, genellikle tekil, sapsız veya kısa sapcıklı; brakte mevcut, her çiçek için 3 adet; çanak küçük, fincansı, loblar fark edilmesi zor; taç tüp çanaktan uzunca, 4-5 loblu; ercik 4-5, gömülü; başcık şeritsi; ovaryum ± yassı; boyuncuk uca doğru ikiye bölünmüş, ipliksi, sıklıkla taç tüpünden uzunca, dallar düzensiz; tepecik 2, küresel. Meyve sert kabuklu, 2 bölmeli, olgunlaşınca açılmayan, dikdörtgenimsi-şeritsi, nadiren küremsi; tohum 1, çoğunlukla dikdörtgenimsi şekildedir.

Akdeniz Bölgesi, Orta ve Batı Asya ülkelerine yayılı 35-40 türü, Türkiye`de ise 15 civarında türü bulunmaktadır; deniz seviyesi ile 1500 m yükseklikler arasında; çam ormanı açıklıkları, makilikler, friganalar, taşlık yamaçlar, meyve bahçeleri ve tarlalarda doğal gelişim gösterir.

Crucianella cins adı Latincede `haç` anlamına gelen crux kelimesinden türetilmiştir; crucianella kelimesi 'küçük haç' ifadesinin düzgün olmayan şekilde ifade edilmiş halidir.

sp. İngilizcede 'tür, türü' anlamına gelen specie kelimesinin kısaltmasıdır.


1. Oyaca / Gölbaşı / Ankara
Haziran 2017 © Ahmet Demirtaş

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Haçotu #CrucianellaSp. #Oyaca