Alıç | Crataegus orientalis

3-5 m boylanabilen, kışın yapraklarını döken, çalı veya ağaç formlu bir türdür. Gövde kahverengi-gri ve çatlaklı; dallar dikenli; dikenler genellikle uzundur ve yaprak taşırlar. Yapraklar eşkenar dörtgen biçimli veya ters yumurtamsı-dikdörtgenimsi, 3-5 x 2.5-4 cm, 3-7 derin loblu, her iki yüzü basık gri ülgerli, taban kamamsı; sap 5-15 mm uzunluktadır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz aylarında; çiçek durumu yalancı şemsiye, 4-10 çiçekli, sık, yoğun beyaz, kaba tüylü; çiçekler 15-20 mm çapta; çanak yapraklar 4-5 mm, üçgen biçimli, ince uçlu, meyvelenme sırasında geriye bükülmüş; boyuncuk 5 adettir. Meyve kırmızımsı-portakal rengi, küremsi, 2 cm çapa kadar, eser miktarda havlı veya tüysüz; tohumlar 5 adet ve sert kabukludur.

Crataegus cins adı Yunancada `güç` anlamına gelen kratos kelimesi ile `keskin` anlamına gelen akis kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; bazi türlerinin keskin batıcı dikenlerini işaret ettiği sanılmaktadır.

Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker.


1. Çankaya / Ankara
Mayıs 2019 © Serdar Ölez
2. Orta / Çankırı
Haziran 2017 © Ahmet Demirtaş
3. Çankaya / Ankara
Mayıs 2019 © Serdar Ölez
4. Ağsaklı / Konya
Temmuz 2017 © Ahmet Demirtaş
5. Karapürçek / Ankara
Ekim 2017 © Ahmet Demirtaş
6. Ağsaklı / Konya
Temmuz 2017 © Ahmet Demirtaş
7. Orta / Çankırı
Haziran 2017 © Ahmet Demirtaş
8. Çankaya / Ankara
Mayıs 2019 © Serdar Ölez
9. Çankaya / Ankara
Mayıs 2019 © Serdar Ölez
10. Palazobası / Ankara
Mayıs 2017 © Ahmet Demirtaş

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Alıç #CrataegusOrientalis #Çankaya #Orta #Ağsaklı #Karapürçek #Palazobası