Uyuyan güzel | Malvaviscus arboreus

1-3 m boylanabilen, çalı formlu, egzotik bir türdür. Dallar seyrek ülgerli veya çıplaktır. Yapraklar genişçe kalpsi-yumurtamsı, genellikle 3 loblu, bazen tam kenarlı, 6-12 × 2.5-10 cm, hemen hemen tüysüz veya her iki yüzü yıldızsı cılız tüylü, dip damarlar 3 veya 5, taban genişçe kamamsı, yuvarlağımsı veya kalpsi, kenarlar tırtırlı, sivri uçlu; stipül ipliksi, yaklaşık 4 mm, genellikle erken dökülen; yaprak sapı 2-5 cm uzunlukta ve kısa havlıdır. Çiçekler tekil, yaprak koltuklarında, sarkık, tüp şekilli, sadece uç kısmı hafifçe genişleyen, 2.3-5 cm; çiçek sapı 3-15 mm, ülgerli veya kısa havlı; dışçanak lobları ıspatulamsı, 8-15 mm, tüylü; çanak çan şeklinde, yaklaşık 1 cm in çapta, loblar 5, brakteoldan hafifçe uzunca veya daha kısa, tüylü; taç yapraklar 5, açık parlak kırmızı, 2.5-5 cm; ercikli colon 5-7 cm, tüp şeklindeki taç yapıdan dışarı taşar durumda; boyuncuk 10 parçalıdır. Meyve parlak kırmızı; genellikle 3-4 tohumludur.

Malvaviscus cins adı Latincede ebegümeci otunu tanımlayan malva kelimesi ile `yapışkan` anlamına gelen viscus kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.
Arboreus Latincede `ağaç` anlamına gelen arboris kelimesi ile `gibi` anlamına gelen -eus sonekinin birleşiminden türetilmiştir.


1.Göcek / Muğla
Kasım 2018©Serdar Ölez
2.Göcek / Muğla
Kasım 2018©Serdar Ölez
3.Göcek / Muğla
Kasım 2018©Serdar Ölez
4.Göcek / Muğla
Kasım 2018©Serdar Ölez
5.Göcek / Muğla
Haziran 2018©Serdar Ölez
6.Göcek / Muğla
Kasım 2018©Serdar Ölez
7.Dalyan Mah. / undefined / Dalyan Mahallesi
Temmuz 2021©Serdar Ölez


Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #UyuyanGüzel #MalvaviscusArboreus #Göcek #Dalyan Mah.