Porsuk | Taxus baccata

Çoğunlukla boylu çalı, bazen de 20 metreye boylanabilen sık dallı, yuvarlak tepeli bir ağaç görünümündedir. Kırmızı kahverengi kabuğu gelişi güzel çatlar ve dökülür. Genç sürgünler, yeşil renkli ve çok elastikidir. İğne yapraklar, 1-2,5 cm uzunluğunda olup, koyu yeşil ve üst yüzleri parlaktır. İğne yaprakların uçları sivri ve enine kesitleri yassıdır. 

Meyvesi dışında tüm kısımlarında ZEHİRLİ alkaloid (Paclitaxel) barındırır[*]


Göknar ile benzeşirler, ancak Porsuk’ta iğne yaprakların alt yüzlerinde belirgin stoma çizgileri yoktur. Yine iğne yaprakların enine kesitlerinde reçine kanalı bulunmaz.
Odunları sert ve ağır, dış hava koşullarına çok dayanıklıdır. Bir gölge ağacı olan adi porsuk, çok yavaş büyür. Donlara karşı duyarlıdır. Uzun ömürlüdür, 2000-3000 yıl kadar yaşayabilmektedir. Dayanıklı ve elastiki olan odunundan eski ve orta çağlardan günümüze değin yay yapımında yararlanılmaktadır. Öte yandan, odunu günümüzde mobilyacılıkta, lambri, oymacılık, tornacılık ve küçük el sanatlarında kullanılmaktadır.


Bu tür geniş yayılışlı ve nüfusu yüksektir.Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.

Baccata {eski Yunanca}, çilek taşıyan.

1. ODTÜ Kampüsü / Ankara
Mayıs 2014 © Serdar Ölez
2. Afet İnan Parkı / Ankara
Haziran 2016 © Serdar Ölez
3. Çankaya / Ankara
Eylül 2013 © Ahmet Demirtaş
4. Abdi İpekçi Parkı / Ankara
Mart 2014 © Ahmet Demirtaş
5. Afet İnan Parkı / Ankara
Haziran 2016 © Serdar Ölez
6. Çankaya / Ankara
Nisan 2013 © Ahmet Demirtaş
7. Güzeltepe Mahallesi / Çankaya / Ankara
Ocak 2021 © Serdar Ölez
8. Dikmen Vadisi / Ankara
Haziran 2015 © Ahmet Demirtaş
9. Yukarı Bahçelievler Mahallesi / Çankaya / Ankara
Ocak 2021 © Serdar Ölez
10. Portakal Çiçeği Parkı / Ankara
Ağustos 2020 © Serdar Ölez
11. Yenice / Karabük
Mayıs 2015 © Serdar Ölez
12. Gümeli / Alaplı / Zonguldak
Eylül 2017 © Mustafa Gökmen
13. Aziziye Mahallesi / Çankaya / Ankara
Ocak 2021 © Serdar Ölez

Daha fazla bilgi için profildeki bağlantıya tıklayınız.
#GezenAdam #hangitür #Porsuk #TaxusBaccata #ODTÜKampüsü #AfetİnanParkı #Çankaya #AbdiİpekçiParkı #GüzeltepeMahallesi #DikmenVadisi #YukarıBahçelievlerMahallesi #PortakalÇiçeğiParkı